PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Zondag 13 januari 2019 Zondag 13 januari 2019

Voorganger:
Door ziekte van onze eigen predikant wordt deze dienst voorgegaan door Drs. Joanne Seldentrath uit Weert. Er zal géén Maaltijd van de Heer worden gevierd.

Nashville verklaring:
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Venray e.o. is het oneens met de Nashville verklaring. Zij schaart zich achter de mening van Ds. René de Reuver.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Bovendien heeft de Generale Synode, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Collecten
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecten is bestemd voor de Kerk
3e collecte is bestemd voor Ontwikkelingssamenwerking

Voorganger volgende week:
In de dienst van 20 januari 2019 zal Ds. Pauline Kwast uit Geldrop voorgaan.
 

terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Info verhuur Zonnelied
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.