PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Diaconie algemeen Diaconie algemeen

De Diaconie bestaat uit drie diakenen, een secretaris,een diaconaal medewerker en een penningmeester, nl:

 • Almut Raaijmakers: diaken – voorzitter en kerkeraadslid
 • Dick van der Ben: diaken en kerkeraadslid
 • Nens van der Wijngaard: diaken met bijzondere taak
 • Dionne Boks: secretaris, bijzonder ambtsdrager
 • Christa Quak: diaconaal medewerker, bijzonder ambtsdrager
 • Walter Buth: penningmeester

 
De Diaconie houdt zich met de volgende zaken bezig:

 • Noodhulp; praktische ondersteuning van minderbedeelde mensen binnen de kerkgemeente en de burgerlijke gemeentes waar de PKN Venray toebehoort, o.a. door inzameling voor de Voedselbank Noord-Limburg
 • Samenwerking op diaconaal gebied met andere geloofsgemeenschappen in Venray en Horst, o.a. door deelname aan de Franciscusgroep Venray.
 • Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje; het opzetten van een netwerk, in samenwerking met andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties, waarin mensen die zorgafhankelijk zijn en een klein tot geen sociaal netwerk hebben worden verbonden met vrijwilligers uit de kerkelijke en burgerlijke gemeente.
 • Vluchtelingenhulp o.a. door inzet voor hulp aan asielzoekers in het AZC in Blitterswijck en deelname aan de werkgroep Welkom Vluchtelingen Venray.
 • De gemeente informeren over diaconaal werk van de eigen diaconie en landelijke kerk in binnen- en buitenland.
 • Inzamelen van geld middels wekelijkse collecte in de kerk, een jaarlijkse actie onder gemeenteleden en speciale acties voor doelcollectes van Kerk in Actie.
 • Dienstdoen door diakenen en bijzonder ambtsdragers in de eredienst en ondersteunen bij de viering Maaltijd van de Heer.

 
Mailadres van het secretariaat is:
 

terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Info verhuur Zonnelied
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.